Archive for category Anti-anarchistisch proces in België

Nieuws van het proces tegen anarchisten

“Ik heb vertrouwen in de justitie van mijn land”

Een statenloze

Op 30 mei 2017 moest de Raadkmaer beslissen over het al dan niet houden van een anti-terroristisch proces tegen 12 anarchisten aan wie verweten wordt deelgenomen te hebben aan verschillende strijden tegen gevangenissen, grenzen, loonslavernij, de dominante moraal,…

Na een meer dan ontwijkend pleidooi van de procureur die zelfs niet de moeite deed om elke aanklacht te onderbouwen werd door de advocaten een “verderzetting” gevraagd om de verdediging te kunnen voorbereiden. In haar groothartige clementie heeft de rechter daarvoor een uitstel van 13 dagen toegekend. Wanneer het wil, kan het gerecht dan soms toch snel zijn…

Op 12 juni volgt dus de volgende zitting van de Raadkamer en de beslissing over het houden van een proces.

We nodigen alle geïnteresseerden uit:

Op 17 juni om 18u in de bibliotheek Acrata (grooteilandstraat 32 in Brussel). Er zal kort uitleg gegeven worden over de stand van zaken en de aanklachten die weerhouden werden. Daarna volgt een benefietconcert van twee kameraden die een eigen kleur geven aan Spaanse strijdliederen.

Tegen alle autoriteit, actieve solidariteit!

No Comments

Leuven : info-avond en benefiet // Louvain : soirée d’info et concert de soutien

woensdag 21 september 2016 om 20u

Infoavond over het komende proces tegen anarchisten en anti-autoritairen

in Het Atelier – Minderbroedersstraat 48, Leuven

* * *

zondag 25 september 2016 vanaf +- 15u tot +- 20u: Afternoongig

Benefiet benefiet Leuven

in JH Sojo, eenmeilaan 35, Kessel-Lo

 

 

No Comments

Proces tegen anarchisten – Verslag van de zitting van de Raadkamer

Brussel – Op 10 mei vond dus de zitting van de Raadkamer plaats die moest beslissen over het al dan niet vervolgen van 12 anarchisten voor terrorisme.

De zitting liep een beetje in het honderd vermits de rechter de kwestie van de taal opwierp waarin het eventuele proces gevoerd zou worden. Inderdaad, alle mogelijke beklaagden hebben niets verklaard tijdens hun ondervragingen, maar een meerderheid van hen heeft niets verklaard… in het Nederlands ! Evenwel werd de procedure verdergezet in het Frans… Ze konden er niet aan uit over hoe ze dit “probleem” voor de moment konden regelen, en aldus werd de zitting uitgesteld. Er werd voorlopig nog geen nieuwe datum vastgelegd.

De beklaagden staan dus nu met beide voeten in een nieuwe fase van “juridische tijdsrekening”. We moeten evenwel een oogje gericht houden op heel deze zaak – zonder alarmistisch te gaan doen – en het gerecht niet toelaten om haar werk stilletjes te verrichten zonder dat er solidariteit getoond wordt met deze kameraden.

Trouwens, ook al dateren de feiten van enkele jaren geleden, de wereld is ondertussen nog niet zo veel veranderd en het is altijd de moment om te revolteren!

Revolteren, ook nu, of het nu na de revoltes in de gevangenissen is die op deze moment plaatsvinden, tegen de schande die de zogenaamde “45 uren-wet” is, in solidariteit met het verzet in de gesloten centra, tegen de alsmaar moeilijker levensomstandigheden of de dagelijkse vernederingen die ons opgelegd worden door de burgermoraal… Het ontbreekt niet aan redenen, noch aan gelegenheden.

Solidariteit in strijd.

No Comments

Maandag 23 mei (Gent) : Anarchisten voor de rechter wegens “terrorisme”?

*Maandag 23 mei, 20u00 in AC ‘t Assez, Sparrestraat 1A, Gent*
*Info & discussie: Anarchisten voor de rechter wegens “terrorisme”?*

Tussen 2008 en 2014 heeft de Belgische staat een groot onderzoek gevoerd
naar diverse strijden: tegen de gesloten centra, de grenzen, de
gevangenissen en tegen autoriteit en uitbuiting in het algemeen.
Na jaren van onderzoek, waarbij kosten noch moeite werden gespaard, wil de
staat vandaag 12 anarchisten en anti-autoritairen voor de rechter brengen
wegens “terrorisme”.
Deze repressieve slag viseert niet enkel de 12 beschuldigden maar iedereen
die wil strijden vanuit zelforganisatie, directe actie en vijandigheid
tegenover alle autoriteiten.
Dit alles vindt plaats in een context van groeiende repressie tegen
iedereen die niet past in het plaatje van de macht: stakers; rebellen,
migranten, ongewensten,…
Op deze avond zal een woordje uitleg gegeven worden over het dossier

*Wie één van ons raakt, raakt ons allemaal! Actieve solidariteit!*

No Comments

Attaque solidaire contre un commissariat à Toulouse (France) – Solidariteitsaanval in Toulouse

Le 26 avril 2016, des cocktails molotov ont été lancés contre la façade du commissariat de Jolimont à Toulouse (France). C’est le second symbole institutionnel à être la cible d’incendiaires dans la même semaine à Toulouse. Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 avril, six véhicules ont ainsi été incendiés avenue de Fronton, à Toulouse, au sein d’un entrepôt appartenant à Toulouse Métropole.

L’attaque du commissariat a par la suite été revendiquée, notamment en solidarité avec les anarchistes Monica et Francisco et les compagnons et compagnonnes de Bruxelles en procès pour terrorisme : “Nous voudrions envoyer une double accolade combative.Retour ligne automatique
D’abord a Monica et Francisco en Espagne. Ensuite aux compagnons et compagnonnes de bruxelles qui subissent également la répression pour terrorisme. Notre solidarité c’est l’attaque, notre crime la liberté.
” On peut lire le reste du communiqué surhttps://iaata.info/On-en-avait-marre-1193.html

 

// NEDERLANDS //

Op 26 april 2016 werden molotovs gesmeten tegen de gevel van het politiekantoor van Jolimont in Toulouse (Frankrjik). Het is al het tweede symbool van de instellingen dat met vuur aangevallen wordt in de afgelopen week. In de nacht van 24 april gingen zes voertuigen van Toulouse Metropole [stedelijke overheid] in vlammen op.

De aanval tegen het commissariaat werd later opgeëist, in het bijzonder in solidariteit met de anarchisten Monica en Francisco die in Spanje veroordeeld werden en de kameraden van Brussel die een proces voor terrorisme te wachten staat. “We willen een dubbele strijdbare omhelzing sturen. Eerst naar Monica en Francisco in Spanje. Vervolgens naar de kameraden van Brussel die eveneens repressie voor terrorisme ondergaan. Onze solidariteit is aanval, onze misdaad is vrijheid.” Je kan de rest van het communiqué in het Frans lezen op https://iaata.info/On-en-avait-marre-1193.html

No Comments

Over het komende proces tegen anarchisten en anti-autoritairen in België

Download hier in PDF dit pamflet

 

Eind 2008, in volle periode van verspreide vijandelijkheden ontketend door de revolte in Griekenland nadat Alexis er door de politie vermoord werd, opent het Federaal Parket een onderzoek naar anarchisten en anti-autoritairen in België. In 2010, op basis van een lijst acties die de politie toeschrijft aan de “anarchistische beweging” en terwijl de strijd tegen de bouw van een nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel zich een weg baant, wordt een onderzoeksrechter, Isabelle Panou, aangesteld. Het onderzoek valt vanaf dan onder anti-terrorisme. In mei en vervolgens in september 2013 vinden een tiental huiszoekingen plaats in het kader van dit onderzoek, ondermeer in de anarchistische bibliotheek Acrata in Brussel. Het is pas dan dat voor het eerst iets vernomen wordt over het lopende anti-terroristische onderzoek. Uit het dossier zal blijken dat niet alleen de gerechtelijke Federale politie erbij betrokken is, maar ook de Staatsveiligheid, de Militaire Inlichtingendienst en verschillende anti-terroristische diensten van andere Europese landen. In 2014 wordt het dossier afgesloten, twaalf anarchisten en anti-autoritairen worden vandaag doorverwezen naar de Raadkamer.

Na een sessie om de bijzondere opsporingsmethodes die gebruikt worden in het kader van dit onderzoek te legaliseren (schaduwen, telefoontap, plaatsing van microfoons in een huis, stiekeme huisdoorzoekingen, pogingen tot infiltratie, plaatsing van videobewaking voor huizen en in een huis) in oktober 2015, werd het dossier nu dus doorgestuurd naar de Raadkamer. De zitting van die Raadkamer zal plaatsvinden op 10 mei 2016; daar zal dan beslist worden of er een proces volgt en met welke aanklachten.

Het Federaal Parket heeft uit haar jarenlange onderzoek niet minder dan 29 aanklachten geperst. Negen kameraden worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie en deelname aan terroristische activiteiten voor langere of kortere periodes. Drie onder hen worden beschuldigd er de “leiders” van te zijn. Drie andere mensen die in de nasleep van een aanval tegen het politiekantoor in de Marolles aangehouden werden, worden op hun beurt beschuldigd van één dag lidmaatschap van deze terroristische groep, naast de andere aanklachten inzake deze aanval. Dat algemene schema wordt aangevuld met meer specifieke beschuldigingen zoals deelname aan een wilde betoging voor het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel (omgevormd tot “poging tot vrijwillige brandstichting” door het Parket), voorbereiding en deelname aan een aanval tegen het politiecommissariaat in de Marollen (door het Parket gekwalificeerd als “terroristisch misdrijf”), slagen en verwondingen aan agenten, blokkeren van de openbare weg, verschillende beschadigingen, winkeldiefstallen, brandstichting tegen wagens van cipiers op de parking van de gevangenis van Ittre, aanzetting tot terroristische misdrijven,… Deze specifieke aanklachten viseren telkens bepaalde kameraden, niet iedereen wordt dus van dezelfde zaken beschuldigd.

Als een rode draad doorheen het onderzoek dat jarenlang aangesleept heeft en niet minder dan 32 kartons papier geproduceerd heeft, gaat het Federaal Parket uit van het bestaan van een anarchistische “terroristische groep” die actief zou zijn in het Brusselse en waarvan de beklaagden de activiteiten zouden “bevorderd” hebben of eraan “deelgenomen” hebben. In het dossier vinden we bijvoorbeeld een lange lijst terug van een 150-tal aanvallen, waarvan een groot deel brandstichtingen, tegen structuren van de overheersing: commissariaten, rechtbanken, banken, bedrijven die geld verdienen met opsluiting, werven, wagens van diplomaten, NAVO-medewerkers en eurocraten, GSM-masten,… die plaatsgevonden hebben in Brussel en de nabije omgeving in de jaren 2008 tot 2013.

De uitvinding van een terroristische groep die verantwoordelijk zou zijn voor al deze feiten (al was het maar door ze “mogelijk gemaakt te hebben”) laat het Parket acrobatische sprongen toe: een bibliotheek wordt een recruteringsplek, discussies worden clandestiene vergaderingen, talloze pamfletten en kranten worden handleidingen voor stadsguerilla, bijeenkomsten en betogingen worden oproepen tot terroristische misdrijven, affiniteiten tussen mensen in strijd en de zelforganisatie die daaruit kan voortvloeien worden een “gestructureerde terroristische groep”. Dit is natuurlijk een onhandige poging van de staat om de anti-autoritaire en revolutionaire subversie te reduceren tot het werk van één enkele “gestructureerde groep”. Door een hanvol anarchisten die storen achter de tralies te proberen krijgen, wil de Staat de ongehoorzamen proberen ontmoedigen  over te gaan tot directe actie tegen wat ons onderdrukt en uitbuit, en een absolute stilte op te leggen aan de verlangens, mogelijkheden, gedachten en kritieken die het gevecht aangaan met deze autoritaire wereld.

Hetgeen ze voor de rechtbank willen slepen is dus een hele mozaïek aan strijden, revoltes, directe acties, revolutionaire verbeeldingen en agitatie die al sinds jarenlang proberen de overheersing aan te vallen. In die zin gaat het eventuele proces niet alleen maar de beschuldigden aan, maar evenzeer elk individu, elke anarchist, elke revolutionnaire, elke rebel, elke ongehoorzame die niet de handen in de schoot wil leggen tegenover uitbuiting en onderdrukking. Wat geviseerd wordt, is de zoektocht naar autonomie in actie, zelforganisatie in strijd, directe actie in al haar verscheidenheid, de keuze om anarchistische ideeën te verdedigen en te verspreiden en samen met anderen deel te nemen aan zelfgeorganiseerde en autonome gevechten. En tot slot wil de staat zonder twijfel een slag toedienen aan een strijdbare benadering van het anarchisme die vertrekt vanuit het individu, affiniteit en informaliteit.

Het zou vreemd zijn om de repressie die vandaag een handvol anarchisten en anti-autoritairen treft los te zien van het geheel aan repressie die (vaak preventief) alle kritiek op de bestaande orde en revolte ertegen probeert de kop in te drukken. De statelijke repressie schakelt in deze dagen op het ritme van “terroristische dreigingen”, vluchtelingencrisis, strijd tegen criminaliteit en erg reële oorlogen in een hogere versnelling. We leven een periode waarin veranderingen en herstructureringen alsmaar sneller de terreinen van de sociale conflictualiteit wijzigen. Degenen die storen omwille van hun gedachtegoed en daden neutraliseren maakt dan ook deel uit van een geheel dat zoals altijd de uitgebuiten, uitgeslotenen en onderdrukten treft: de verharding van de levensomstandigheden, de militarisering van de grenzen, een massieve technologische controle, de bouw van nieuwe gevangeniskampen,…

Je verdedigen tegen deze repressieve slag die kameraden voor de rechtbank wil slepen met beschuldigingen van terrorisme betekent de mogelijkheid en de ruimte verdedigen voor anarchistisch en anti-autoritair handelen. En doorheen de solidariteit met de beschuldigde kameraden het hoofd bieden aan de statelijke repressie die alle subversieve actie wil lamleggen.

Als vechten voor vrijheid een misdaad is zou onschuld werkelijk het ergste zijn dat je kan overkomen.

april 2016

 

—-

VERDERE INFO EN CONTACT

La Lime
Brusselse solidariteitskas
lalime@riseup.net
http://lalime.noblogs.org
Bijeenkomst elke eerste maandag van de maand om 19u30 in Acrata

Acrata
anarchistische bibliotheek
acrata@post.com
https://acratabxl.wordpress.com/
Grooteilandstaat 32 – Brussel

No Comments